O prodajnom mjestu

ADRIATIC KAMPOVI d.o.o.
Ulica Grada Vukovara 269 G/6, 10000 Zagreb, Hrvatska
Registrirano u: Trgovački sud u Zagrebu
MBS: 080832296
OIB:11278646926
Temeljni kapital: 18.449.800,00 kuna
Članovi Uprave: Ivana Hatvalić, Damjan Poljak
Banka: Raiffeisenbank Austria
ŽIRO RAČUN: 2484008-1106407210
IBAN: HR9024840081106407210