Uvjeti prodaje

Uvjeti prodaje - rezervacija, plaćanje i otkazivanje smještaja

Rezervacija smještaja
Smještaj u mobilnim kućicama Adriatic kampovi moguće je rezervirati u nekoliko koraka:

1. Pretraga smještaja upotrebom tražilice koja se nalazi na našoj stranici. Unosom svih potrebnih podataka provjeravate raspoloživost željenih kapaciteta
2. Izbor smještajne jedinice. Pretraga će Vam dati informaciju o raspoloživosti u traženom terminu i ukupnu cijenu koštanja. Važna napomena: Cijene su izražene u stranoj valuti (EUR), međutim ukupna cijena koštanja biti će prikazana u domaćoj valuti (HRK) na finalnoj kalkulaciji.
3. Ukoliko je željeni smještaj moguće rezervirati online biti ćete usmjereni na stranicu za plaćanje. Ukoliko je potrebno dodatno provjeriti raspoloživost, naši operateri poslati će Vam odgovor u roku od 24 sata od trenutka postavljanja upita.
4. Rezervaciju možete uplatiti bankovnom doznakom ili kreditnom karticom. Ako je početak Vašeg boravka za 7 ili manje dana od momenta rezervacije, bankovne doznake iz inozemstva neće biti moguće zaprimiti, već je potrebno smještaj platiti kreditnom karticom. Kako bi Vaša rezervacija postala valjana potrebno je odmah po potvrđenoj rezervaciji uplatiti 30% od ukupnog iznosa smještaja. Ostatak od 70%, zajedno s dodatnim doplatama, plaća se na recepciji prije odlaska. Iznimke od ovog pravila su uplate za rezervacije smještaja po posebnoj akciji rani booking koja podrazumijeva plaćanje ukupnog iznosa do datuma navedenog na objavljenoj akciji.
5. Nakon zaprimanja vaše uplate dobiti ćete Potvrdu rezervacije kao dokaz Vaše rezervacije i uplate. Na Potvrdi rezervacije biti će naznačene slijedeće stavke:
  • Ime i prezime
  • Period i usluge koje ste rezervirali
  • Iznos uplate i ostatka koji je potrebno platiti na recepciji 
Potvrda rezervacije zajedno s putnim ispravama predaje se na recepciji kampa.
Plaćanje smještaja
Podaci za uplatu u Eurima putem bankovne doznake:
Uplatitelj: Ime i prezime nosioca rezervacije sa adresom stanovanja
Primatelj: Adriatic kampovi d.o.o.
Banka: Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb
Broj računa: 2484008-1106407210
IBAN: HR9024840081106407210, SWIFT: RZBHHR2XXXX
Poziv na broj: unesite broj ponude/rezervacije

Podaci za uplatu u kunama (samo iz Hrvatske) putem bankovne doznake:
Uplatitelj: Ime i prezime nosioca rezervacije sa adresom stanovanja
Primatelj: Adriatic kampovi d.o.o
Banka: Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb
IBAN: HR9024840081106407210, 
Poziv na broj: unesite broj ponude/rezervacije

Plaćanje putem kreditnih kartica:
Adriatic kampovi koriste Wspay sigurnosni sustav za autorizaciju kreditnih kartica. Sustav koristi najsuvremenije tehnologije zaštite od zlouporaba, kao sto je sigurnosni protokol Secure Socket Layer (SSL) s najmanje 128 bitnom enkripcijom podataka te druge tehnologije i sigurnosne procedure po najvišim standardima. Razmjena osjetljivih podataka između sustava koji obavlja online plaćanje i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja se korištenjem virtualne privatne mreže (VPN) koja je potpuno zaštićena od neautoriziranog pristupa. Osjetljivi podaci o vašoj kreditnoj kartici dostavljaju se online izravno autorizacijskom centru
Otkazivanje rezervacije
U slučaju da putnik želi promijeniti ili otkazati rezervaciju učinjenu prema njegovom zahtjevu, mora to učiniti pismeno (e-mailom, poštom ili faksom). Pod promjenom se smatra promjena broja osoba ili datuma početka i/ili završetka korištenja usluge najkasnije 14 dana prije početka korištenja usluge. Na promjenu rezervacije ne apliciraju se dodatni troškovi. U slučaju da promjena rezervacije nije moguća, te ako putnik zbog toga odustane od potvrđene rezervacije, primjenjuje se dolje navedeni uvjeti otkaza rezervacije.
U slučaju otkazivanja fiksno potvrđene rezervacije smještaja u mobilnim kućicama, primjenjivati će se slijedeći otkazni troškovi. Datum primitka otkaza je osnova za izračun otkaznog troška.
Otkazivanje rezervacije od 14+ dana prije početka korištenja usluge ne naplaćuje se.
Za otkaz rezervacije 14-0 dana prije početka korištenja usluge, naplatit će se trošak od cijene jednog noćenja.
Ukoliko se putnik ne pojavi u rezerviranom smještaju, naplatiti će se 100% iznosa ukupne cijene rezervacije.
Ukoliko putnik mora otkazati rezervaciju unutar 7 dana prije početka usluge, Adriatic kampovi d.o.o. nudi mogućnost pronalaska novog Putnika/korisnika za istu rezervaciju. U tom slučaju agencija će zaračunati samo stvarne troškove uzrokovane zamjenom Putnika odnosno rezervacije. Novi korisnik rezervacije preuzima sve obveze iz ovih Općih uvjeta.

Za sve rezervacije koje su napravljene po Early booking cjeniku obavezna je bespovratna garancijska uplata od 30%. 

Ukoliko putnik u rezervirani smještaj ne dođe do ponoći na dan početka usluge, a nije se javio pružatelju usluge, rezervacija se smatra otkazanom, te će se aplicirati gore navedeni trošak otkaza.
Adriatic Kampovi d.o.o. ne nadoknađuje putniku troškove nastale oko nabave putnih isprava ili viza, vezanih za rezervaciju koju putnik otkazuje.